פוסטים של גל טרגר

מה אפשר ללמוד מפאבים אירים על רגולציה פיננסית?

"כל הבנקים נסגרים!" זוהי הכותרת שהופיעה בעיתון האירי ה"איריש אינדיפנדנט", בבוקר הרביעי במאי 1970. בגוף הידיעה נכתב: "כתוצאה מצעדיו של איגוד הבנקאים של אירלנד… הבנקים נדרשים להודיע על סגירת כל הסניפים שלהם ברפובליקה של אירלנד… זאת עד להודעה חדשה". בעקבות ההכרזה, הבנקים באירלנד לא פתחו את שעריהם במשך ששה וחצי חודשים. הבנק הראשון נפתח מחדש […]

הדפסת כסף היא החלטה פוליטית

הדיון הציבורי בישראל על התערבות ממשלתית בכלכלה מתמקד בעיקר במיסים, סובסידיות, רגולציה, גודל הממשלה, גובה ההוצאה הממשלתית, או גודל החוב הפיסקלי. נדיר מאוד לראות דיון משמעותי על תפקידה של רגולציה ממשלתית באחד החלקים החשובים ביותר בכלכלה: כסף. דרך הבנקים המרכזיים, הממשלה היא מונופול הקובע את הבסיס המוניטרי ואספקת הכסף במשק. באופן מסורתי, תפקיד הבנקים המרכזיים […]